Benzalkonyum Klorür Katkı Poli (Vinil Alkol)/Jelatinden Elde Edilen Nanofiber Yapıların Antibakteriyel Özellikleri

Polivinil alkol (PVA), hidrofil ve yarı kristalize bir polimerdir. Oldukça yüksek kimyasal dayanıklılığı, termal özelliklerinin bilinirliliği, uygun fiziksel özellikleri, harika biyo-uyumluluğu ve ucuzluğu nedeniyle çok ilgi çekmiştir. Jelatin (J) doğal bir polimerdir ve biyomedikal uygulamalar için ilginç bir malzemedir. Elektro eğirme, yüksek yüzey alanı ile çok gözenekli nanolif üretimi sağlayan basit bir yöntemdir. Elektroeğirme yöntemi kullanılarak biyomedikal, filtrasyon, enerji depolama ve koruyucu malzemeler üretmek mümkündür. Benzalkonyum klorür (BAC), Merchant yara pansumanlarında oldukça kullanılan ve Gram + bakterilerine karşı güçlü bir statüye sahip olan bir tür anti-mikrobiyal katyonik yüzey aktif ajandır. Bu çalışmada, çeşitli konsantrasyonlarda BAC, PVA ve jelatin içeren çözeltilerin elektro eğrilmesiyle nanolifler üretilmiştir. Elde edilen nanolif yapısındaki lifler homojen, sürekli ve yoğundur. İyi mekanik ve antibakteriyel özellikler açısından optimum parametreler belirlenmiştir. %11,63 PVA + %1,0 jelatin + %1,0 BAC içeren çözeltiden elektroeğirme yapılan S2 numunesi, en ince lif çapına (51±13nm) ve en yüksek dikey mukavemete (4,299MPa) ve yatay mukavemete (4,058MPa) sahip olması nedeniyle en iyi morfolojik ve mekanik özelliklere sahip olmuştur. Ayrıca test edilen tüm bakterilere (E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis ve S. aureus) karşı antibakteriyel aktiviteye sahip olmuştur. İyi mekanik ve antibakteriyel özelliklere sahip olması nedeniyle S2 numunesi medikal sektörde birçok kullanıma sahip olabileceği değerlendirilmiştir.

Makalenin tam metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/875694

 

Antibacterial Characteristics of Nanofiber Structures Obtained by Benzalkonium Chloride Additive Poly (Vinyl Alcohol)/Gelatin

Polyvinyl alcohol (PVA) is a hydrophilous and semi-crystallized polymer. It has attracted much relevancy due to its pretty chemical endurance, fine thermal determination, decent physical specialities, wonderful bio-compatibility and cheapness. Gelatin (G) is a natural polymer and that are interesting materials for biomedical applications. Electrospinning is a simple method that provides very porous nanofiber production with high surface area. It is possible to produce biomedical, filtration, energy storage and protective materials by using electrospinning method. Benzalkonium chloride (BAC) is a kind of anti-microbial cationic surface-active agent, which has been pretty used in Merchant wound dressings and has a powerful status toward Gr+ bacteria. In this study, nanofibers were produced from electrospinning of BAC, PVA and G containing solutions at various concentrations. The fibers of obtained nanofiber structure were uniform, continuous and intensive. The optimum parameters in terms of good mechanical and antibacterial properties were determined. S2 sample, electrospun from 11.63% PVA + 1.0% G +1.0% BAC containing solution, had the best morphological and mechanical properties due to having the thinnest fiber diameter (51±13nm) and the highest vertical strength (4.299MPa) and horizontal strength (4.058MPa). It also had antibacterial activity against all the bacteria tested (E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis and S. aureus). Due to owning good mechanical and antibacterial properties, S2 sample can have many uses in medical sector.

 

Full text:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/875694

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.