Poliüretan/ Benzalkonyum Klorür Nanoliflerin Antibakteriyel Özellikleri

Tekstil sektörü, giydirme ihtiyacımızın yanı sıra bize farklı fonksiyonel özellikler de getirmektedir. Bunlardan biri tekstil yapılarına antibakteriyel özellik kazandırmaktır. Antibakteriyel özellik insanları bakteri saldırılarına karşı koruyarak yaşam kalitesini artırır. Tekstil üretim proseslerinin farklı aşamalarında antibakteriyel aktivite elde etmek mümkündür. Bu işlemlerden biri, nano lif haline dönüştürülecek bir polimer içeren çözeltiye antibakteriyel maddelerin eklenmesini mümkün kılan elektro-eğirme yöntemidir.

Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda poliüretan (PU)/benzalkonyum klorür (BAC) çözeltilerinden elektroeğirme ile nano lif yapıları elde edilmiştir. Daha sonra morfolojik, mekanik ve antibakteriyel özellikleri incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, üretilen lifli membranlar nanometre boyutundadır. BAC konsantrasyonu %0,5 ve %1,0 olduğunda nano lif yüzeyler yoğun ve tekdüze olmuştur. Ancak, daha yüksek BAC konsantrasyonlarında homojenlik kaybolmuştur. Nano liflerin en ince lif çapı 423±80nm olmuştur. En güçlü (6,42MPa) nano lif yapısı, elektroeğirme çözeltisi %0,98 PU ve %1 BAC içerdiğinde gözlenmiştir.

Kumaşların antibakteriyel aktiviteleri gram negatif (E. coli ve P. aeruginosa) ve gram pozitif (B. subtilis ve S. aureus) bakterilere karşı test edilmiştir. Kumaşlar, B. subtilis > S. aureus > E. coli > P. aeruginosa sırasına göre test edilen tüm bakterilere karşı doza bağımlı bir şekilde antibakteriyel aktivite göstermiştir.

Makalenin tam metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818793

Antibacterial Properties of Polyurethane / Benzalkonium Chloride Nanofibers

The textile sector brings us different functional features besides our need for dressing. One of them is to give antibacterial properties to textile structures. Antibacterial property increases the quality of life by protecting people against bacterial attacks. It is possible to achieve antibacterial activity at different stages of textile production processes. One of these processes is the electrospinning method, which makes it possible to add antibacterial substances into a polymer containing solution to be processed to a nanofiber structure.

In this study, nanofiber structures were obtained by electrospinning from polyurethane (PU)/benzalkonium chloride (BAC) solutions at different concentrations. Then, their morphological, mechanical and antibacterial characteristics were investigated.

According to the results, the produced fiber membranes had nanometer size. The nanofiber surfaces were intensive and uniform when BAC concentration was 0.5% and 1.0%. But, the uniformity lost at the higher BAC concentrations. The thinnest fiber diameter of nanofibers was 423±80nm. The strongest (6.42MPa) nanofiber structure was observed when the electrospinning solution included 0.98% PU and 1% BAC.

The antibacterial activities of the fabrics were tested against gram-negative (E. coli and P. aeruginosa) and gram-positive (B. subtilis and S. aureus) bacteria. The fabrics showed antibacterial activity with a dose dependent manner against all the tested bacteria by the order of B. subtilis > S. aureus > E. coli > P. aeruginosa.

Full text:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818793

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.