The gut flora as a forgotten organ

Dökülen sonbahar yapraklarından oda sıcaklığında alkali peroksit işlemi ile selüloz ve hemiselüloz izolasyonu

Dökülen sonbahar yaprakları ormanlarda doğal olarak  biyolojik olarak parçalanır ve kompost haline gelir, ancak kentsel alanlarda dökülen sonbahar yaprakları kentler için atıklardır. Ayrıca, yaygın olarak bulunan selüloz kaynakları olmalarına rağmen sınırlı uygulamaları vardır. Biyolojik kaynakların alkali peroksit ile muamelesi, hem delignifikasyon hem de hemiselüloz giderimi için en çok çalışılan temiz yöntemlerden biridir, ancak bu yöntemin oda sıcaklığında sonbahar yapraklarına uygulanması hakkında bir çalışma daha önce yapılmamıştır. Bu çalışmada, sonbahar yapraklarına oda sıcaklığında alkali peroksit uygulamasının hemiselüloz geri kazanımı ve selüloz delignifikasyonu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sonbahar yaprakları (SY), oda sıcaklığında 0,3-3,0 M NaOH + 0-3 M H2O2 ile işlendi. Hemiselüloz geri kazanımı ve selüloz delignifikasyon değerleri analiz edildi. NaOH ve H2O2 konsantrasyonlarının arttırılmasıyla hemiselüloz geri kazanımı ve selüloz delignifikasyonu arttı ve verim azaldı. 3M NaOH + 3M H2O2 muamele koşulunda hemiselüloz geri kazanımı ve selüloz delignifikasyonu sırasıyla %99,5 ve %81,6 maksimum seviyelere ulaştı. Son ürünler analitik, spektral ve morfolojik olarak doğrulandı. Dökülen atık yapraklar, oda sıcaklığında temiz alkali peroksit işlemi uygulanarak faydalı hemiselüloz ve selüloz ürünlerine dönüştürüldü. Ürünler, bilinen yöntemlerle başka endüstriyel ürünlere dönüştürülebilme potansiyeline sahiptir.

 

Makalenin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nesciences/issue/30450/330602

Isolation of cellulose and hemicellulose by using alkaline peroxide treatment at room temperature from wasted fall leaves

Fall leaves are biodegraded and composted naturally in forests but they are wastes for urban areas. Moreover, they are widely available cellulose sources but have limited applications. Alkaline peroxide treatment of bioresources is one of the most widely studied clean methods for both delignification and hemicellulose removal but there is no study about application of that method on fall leaves at room temperature. In this study, the effect of alkaline peroxide treatment of fall leaves at room temperature on hemicellulose recovery and cellulose delignification were investigated. Fall leaves (FL) were treated with 0.3-3.0 M NaOH + 0-3 M H2O2 at room temperature. Hemicellulose recovery and cellulose delignification values were analyzed. Hemicellulose recovery and cellulose delignification increased and yield decreased by increasing NaOH and H2O2 concentrations. Hemicellulose recovery and cellulose delignification reached to the maximum levels, 99.5% and 81.6% respectively, at 3M NaOH + 3M H2O2 treatment condition. The end products were confirmed by analytically, spectrally and morphologically. Wasted fall leaves were turned into useful hemicellulose and cellulose products by using clean alkaline peroxide treatment at room temperature. The products can be further processed by known methods into other industrial products.

Full text:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nesciences/issue/30450/330602

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.