Karotis Aterosklerotik Plaklarında Çok Sayıda Esansiyel Olmayan Geçiş Metalleri Birikmektedir: Aterosklerozda Eksik Bağlantı

İstatistiksel çalışmalar, gıda, çevre ve sigara yoluyla metal maruziyetinin artan kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, aterosklerozu olmayan otopsilerden alınan cerrahi karotis endarterektomi örneklerinde ve karotis dokularında kompleks kimyasal elementleri belirledik. 41 endarterektomiden aterosklerotik plaklar ve 30 otopsiden normal karotis dokusu toplandı ve element bileşimi, indüktif olarak eşleştirilmiş plazma optik emisyon spektrometrisi (ICP-OES) yöntemiyle belirlendi. Karotis endarterektomi grubunda 11 (%26,8) hasta hiç sigara içmemiş olanlardır. Karotis endarterektomi grubunda bir hasta pirinç metalinden yapılma hediyelik eşya işçisi, biri kuyumcu olup diğerlerinin metallerle doğrudan teması olmayanlardı. Na, Cu, Mn, Bi, Co, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti ve W seviyeleri iki grup arasında farklı değildi. Bi, Co, Mo, Pb, Ti ve W, her iki grupta da ICP-OES saptama sınırının altındaydı. Mg, K, Ca, P, Fe, B, Zn, Al, As, Cr, Pt ve Hg konsantrasyonları karotis endarterektomilerinde normal karotis doku örneklerinden önemli ölçüde daha yüksekti. Otopsi örneklerinde Cd ve S değerleri anlamlı olarak yüksekti. Aterosklerotik karotis endarterektomi plaklarında çok sayıda esansiyel olmayan geçiş metali birikimi vardır. Kolesterolün aterosklerozdaki rolüne büyük önem verilmesi nedeniyle metal toksisitesinin kardiyovasküler sonuçları yeterince araştırılmamıştır. Karotis aterosklerotik plaklardaki yüksek düzeyde esansiyel olmayan geçiş metali elementleri, aterojenezin eksik halkasını ekleyebilir ve daha ileri araştırmalarla doğrulanırsa karotis hastalarında yeni tedavi ve önleme stratejileri gerektirebilecektir.

 

Makalenin tam metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12011-018-1481-0

Multiple Non-Essential Transition Metals Are Accumulated in Carotid Atherosclerotic Plaques Missing Link in Atherosclerosis

Population studies revealed that metal exposure through food, environment, and smoking was related with increased risk of cardiovascular disease. In this study, we determined complex chemical elements in surgical carotid endarterectomy specimens and carotid tissues from autopsies without atherosclerosis. Atherosclerotic plaques from 41 endarterectomies and normal carotid tissue from 30 autopsies were collected and elemental composition was determined by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method. Eleven (26.8%) patients never smoked in carotid endarterectomy group. One patient was brass souvenir worker and one was goldsmith and others did not have direct contact with metals in the carotid endarterectomy group. Na, Cu, Mn, Bi, Co, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, and W levels were not different between two groups. Bi, Co, Mo, Pb, Ti, and W were below the detection limit of ICP-OES in both groups. Concentrations of Mg, K, Ca, P, Fe, B, Zn, Al, As, Cr, Pt, and Hg were significantly higher in carotid endarterectomies than normal carotid tissue samples. Cd and S values were significantly higher in autopsy samples. There is significant multiple non-essential transition metal accumulation in atherosclerotic carotid endarterectomy plaques. The cardiovascular consequences of metal toxicity have not been researched adequately due to large emphasis on the role of cholesterol in atherosclerosis. High level of non-essential transition metal elements in the carotid atherosclerotic plaques may add the missing link of atherogenesis and may necessitate new treatment and prevention strategies in carotid disease if confirmed by further research.

 

Full text:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12011-018-1481-0

 

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.