Bağırsak florasının sedef ve çeşitli hastalıklarla ilişkisi

Sunulan derlemenin amacı, bağırsak florası ile sedef arasındaki ilişkiyi literatürdeki çalışmaların ışığında incelemektir. Bağırsak, kendi hücre sayımızın yaklaşık 10 katı kadar sayıda mikroorganizmaya ev sahipliği yapan önemli bir organımızdır. Bağırsak florası (gut flora) doğumdan itibaren oluşmaya başlar ve 1 sene içerisinde erişkinlerinkine benzer. Bağırsak florasının bakteri ve mikroorganizma kültürü laboratuvar ortamında henüz simüle edilemediğinden çalışmalar daha çok hastalıklı ve sağlıklı bireylerin bağırsak florasının karşılaştırılması yoluyla yapılmaktadır. Parmakizi gibi bireyden bireye değişen bağırsak florasının bağışıklık sistemi ile yakından ilişkisi vardır. Bağırsak florasının, obeziteden sedefe, Crohn hastalığından ülseratif kolite kadar birçok sayıda ve çeşitte hastalıkla ilişkisi olduğu bulunmuştur. Yapılan deneylerde, cilt hasarı sonrası bakteriden arındırılmış farelerde ve antibiyotik verilen farelerde sedef oluşumu gözlemlenirken, bağırsak florasına müdahale edilmemiş farelerin sedefe çok daha dirençli olması, bağırsak florası ile sedef arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bağırsak florası ve sedef arasındaki ilişkinin daha da aydınlatılması, sedefin tedavisi veya önlenmesi açısından büyük umutlar vadetmektedir.

Makalenin tam metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/jhss-dergi.pdf

Relationship of the Intestinal Flora with Psoriasis and Several Illnesses

The aim of this review is to examine the relationship between intestinal flora and psoriasis in the light of the literature. The intestine is an important organ that hosts about 10 times as many microorganisms as our own cell count. Intestinal flora (gut flora) begins to form from birth and it resembles to that of adults within 1 year. Since the bacterial and microorganism culture of the intestinal flora cannot be simulated in the laboratory yet, studies are mostly done by comparing the intestinal flora of healthy individuals and patients. The intestinal flora, which varies from individual to individual, is closely related to the immune system. The intestinal flora has been found to be associated with a number of diseases, ranging from obesity to psoriasis, Crohn's disease to ulcerative colitis. In the experiments skin damage triggered psoriasis formation at bacteria-free mice and antibiotics-treated mice, whereas the mice of which intestinal flora was not modified were much more resistant to psoriasis. This situation reveals the relationship between intestinal flora and psoriasis. Further elucidation of the relationship between intestinal flora and psoriasis promises great hopes for the treatment or prevention of psoriasis.

 

Full text:

https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/jhss-dergi.pdf

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.