Carthamus tinctorius (Aspir) Tohumunun Sterilizasyonu ve Sterilizatörlerin Etkinliğinin Araştırılması

Bitki doku kültürü çalışmaları, bitki tohumlarında çimlenmeyi önleyerek ürün verimini artırmak amacıyla yapılan ön işlemlerden biridir. Bu araştırmada üretim verimliliğini artıracak ancak 3N kromozomlu endospermde genetik polimorfizm ve korozyona neden olmayacak aspir tohumuna özel sterilizatörlerle tekrarlı bitki doku kültürü çalışmaları yapılmıştır. Seyreltik oksidanlar sterilizatör olarak kullanılmış ve bu da 3N kromozom endospermine zarar vermeyerek tohum yüzeyini aşındırmadan tohum yüzeyindeki mikroorganizmaların protein duvarlarını hedef alarak biyolojik sterilizasyon sağlamıştır. Ayrıca ağır metal içermediğinden tohumun genetik dizisinde polimorfizme yani mutasyona neden olmamıştır. Ayrıca ortam ve ekipman 2 - 3 tekrarla sterilize edilmiş, sterilizatör uygulaması, ekim ve çimlendirme işlemleri steril bir ortamda gerçekleştirilmiş ve bu da G çözeltisinin veriminin izole bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Makalenin tam metni aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=109838

 

 

Sterilization of Seed Carthamus tinctorius (Safflower) Plant and Investigation of the Effectiveness of the Sterilizants

 

Plant tissue culture studies are one of the pretreatments carried out to increase crop yield by preventing germination in plant seeds. In this research, repeated plant tissue culture studies were conducted with sterilizers specific to safflower seed, which will increase production efficiency but do not cause genetic polymorphism and corrosion in endosperm with 3N chromosomes. Corrosives were used by dilution, and this did not damage the 3N chromosome endosperm, targeting the protein walls of microorganisms on the seed surface without eroding the seed surface, thereby providing biological sterilization. Besides, because it does not contain heavy metals, it did not cause polymorphism, that is, a mutation in the genetic sequence of the seed. Moreover, the environment and the equipment were sterilized with 2 - 3 repetitions, sterilizer treatment, planting, and germination operations were performed in a sterile environment this, in turn, allowed an isolated assessment of the yield of solution G.

Full text:

https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=109838 

 

Haber bültenimize abone ol


© 2021 www.erdemtezcan.com, tüm hakları saklıdır.